โลโก้มูลนิธิฯ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เลขที่ 192 หมู่ 6 บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร : 092-4727000

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.cfbt.or.th/nepd

 

แผนที่การเดินทาง