สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

map

 

เลขที่ 192 หมู่ 6 บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

                                             โทร : 092-4727000    อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่การเดินทาง