ภาพหน้าศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 6 บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2547 พ.ศ.2547 คุณแม่วัชนีย์ คุณพ่อธำรง อินทจักร พร้อมบุตรธิดา ได้จาคบริที่ดิน 12 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ให้ได้รับการพัฒนาและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ และการจัดหางานและให้การดูแลคนตาบอดสูงอายุไร้ที่พึ่ง เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 พ.ศ. 2550 ดร.ประหยัด ภูหนองโอง (ผู้ก่อตั้ง) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการมูลนิธิฯในขณะนั้นได้เสนอแนวคิดการจัด...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE โครงการอบรมและป้องกันระงับอัคคีภัยฝึกซ้อมการดับเพลิงและหนีไฟ
วันพุธ, 06 ธันวาคม 2566
  กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น... Read More...
IMAGE คนพิการไม่ไร้ค่า หากพัฒนาให้ถูกทาง
วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566
  วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566       วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น... Read More...
IMAGE กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566
วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566
  "กิจกรรมลอยกระทง"       วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.วินัย อินเสมียน... Read More...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง