IMAGE ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือเด็กๆ
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565
        สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน พร้อมจัดส่งให้ทั่วประเทศไทย Tel. & ID LINE : 086-805-8762 FACEBOOK : https://www.facebook.com/SchoolForTheBlind... Read More...
IMAGE โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เรื่อง การกายภาพ
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565       คณะครู บุคลากรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี... Read More...
IMAGE กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565
  สแกนคิวอาร์โค้ด ใบสมัคร และกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Read More...