ภาพกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา

โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่นได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียน ให้รู้จักศิล สมาธิ คำสอนในศาสนาเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน         ณ วัดป่า บ้านไก่นา