ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่นร่วมกับ คณะผู้บริหารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูร