โลโก้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เลขที่ 192 หมู่ 6 บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร: 043-306063-4, 089-7101633

โทรสาร 043-306064

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่การเดินทาง

 

แผนที่