ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้าน ฟังธรรม นำบุญ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ซึ่งท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้แก่คนตาบอด
          โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ละ999บาทหรือร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เงินบริจาคร่วมทำบุญทางมูลนิธิ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้