รายการรับบริจาค

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างโอกาสและมอบแสงสว่างให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา 

โดยท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

1.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารผู้พิการทางสายตา เนื่องในวาระต่างๆ

2.ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ

3.บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค

4.บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและอื่นๆโดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

         -บริจาคโดยตรง ณ สำนักงานมูลนิธิ

         -เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ”

        -ธนาณัติในนาม “ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา”

        -โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ” เลขที่บัญชี 749-0-287492

        -โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “ทุนการศึกษานักเรียนตาบอด” เลขที่บัญชี 108-2-27031-7

        *** ส่งเอกสารสลิปการโอนเงิน ผ่านทางช่องทาง

              -  Fax         :  044213582

              -   ID Line  :  062-5410698

              -   E-mail   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             (ใบเสร็จรับเงินท่านสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้)  

5.อุดหนุนผลิตภัณฑ์ GIVE CARE SHARE เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา

 

          มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน “เปิดบ้าน ฟังธรรม นำบุญ”

          ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ซึ่งท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้แก่คนตาบอด โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ละ 999 บาทหรือร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เงินบริจาคร่วมทำบุญทางมูลนิธิ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

          ทั้งนี้ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชี

          -ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการผ้าป่านักเรียนตาบอดอีสานใต้(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ) เลขที่บัญชี 306-0-42172-2

          -ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ เลขที่บัญชี 749-0-28749-2

และขอความกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนไปที่

โทรสาร : 044-213-582 / E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line : 062-5410698

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-213581 / 062-5410698