เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมาและสำนักงานหอสมุดเบญญาลัย จัดกิจกรรม งานกีฬาสีประจำปี 2561 ณ สนามหญ้าเทียมสตาร์คิก   นำโดยนายดรัณภพ นันตาเรือน   เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนตาบอดเข้าร่วมกิจกรรม