วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะสโมสรไลออนส์ท้าวสุระ นำโดยนายกสโมสรไลออนส์ คุณกัลยา กาญจนวัฒนา พร้อมคณะ ที่ได้มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน,บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค,ของใช้ประจำวันพร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 14,000 บาท ให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา