มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ สาขาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ขอขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดทำกิจกรรมดีๆ ซีพีออลล์   ร่วมสร้างสรรค์ เติมความสุข แด่ผู้พิการทางสายตา โดยได้จัดส่งหนังสือเมนูเครื่องดื่มและอาหารพร้อมทาน ฉบับอักษรเบรลล์ มาให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา