เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30-15.30 น. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมสุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางเพศ สำหรับเด็กวัยรุ่นแก่นักเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา