เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด นครราชสีมา จัดประชุมหารือการก่อสร้างอาคารหอนอนนักเรียนหญิงตาบอด ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา