วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมาพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนตำบลบ้านใหม่ฃ