วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมาพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงานมีการเล่าประวัติความเป็นมาพร้อมทั้งแข่งขันการอ่านบทกลอนและแต่งกายตามเนื้อเรื่องวรรณคดี ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา โดยมี นางกาญจนา พรมแก้ว ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี