วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา โดยมี นายมุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานในพิธี