พิมพ์
หมวด: กิจกรรม การดำเนินงาน
ฮิต: 383

 

 

                        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ,โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมาและสำนักหอสมุดเบญญาลัย ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อมอบถวายใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศูนย์ดำดงธรรมจังหวัดนครราชสีมา