เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ได้ทำพิธีเปิดและรับมอบโครงการห้องนุ่มนิ่มเพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตามโครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปีที่11  มูลนิธิเอสซีจี และความร่วมมือจากพนักงานบริษัท สยามซานิทารี ฟิตติ๊งส์ จำกัด โรงงานนครราชสีมา  ณ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา