นศ.จิตอาสา
นศ.จิตอาสา
นศ.จิตอาสา
นศ.จิตอาสา
นศ.จิตอาสา
นศ.จิตอาสา
        เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2560 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบพระคุณอาจาร์ยและนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเตรียมงานเทศน์มหาชาติ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ สำนักงานมูลนิธิ