วันที่ 26 – 28 กรกฏาคม 2559 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลคนพิการทางสายตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(รุ่นที่2) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมสบายโฮเทล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่มจิตอาสาและผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือคนพิการและคนพิการทางสายตาที่อยู่ในชุมชน โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม