288771995 5417359144970257 3710985688239370089 n Medium

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเครื่อง Braille note taker จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีนายดรัณภพ นันตาเรือน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

 

288618449 5417359514970220 8189180603128186849 n Medium

288847160 5417359321636906 3334676263148218202 n Medium