26255371

ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น