พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 169

kontabord

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น จำนวน 30 คน พร้อมคณะครู บุคลากร จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ให้กับคนพิการทางการเห็น ณ สวนสัตว์ขอนแก่น  จัดโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น

สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ