พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 141

281577511 543934790668952 7340548659176210577 n

283675878 345770910958835 8189994839697203412 n

 

โรงเรียนเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ผ่าน TSC+ เรียบร้อย

      เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนมีเอกสารรับรองการรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา

ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษารับรองการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

281487916 1353465725147773 2265523456291819922 n