Medium2

งานวันรำลึกถึง ดร.ประหยัด ภูหนองโอง 

      วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นี้ สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมวันรำลึกถึง ดร.ประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พนักงานในสังกัดมูลนิธิ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้ดังนี้

1.อาหารถวายพระ

2.ชุดสังฆทาน

3.ชุดผ้าไตร

4.ปัจจัยถวายพระ

5.ซุ้มอาหารสำหรับผู้มาร่วมงาน

ได้ตามกำลังศรัทธา

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณหนึ่งฤทัย พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น

โทร. 081-9652647 หรือ เพจ FB โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น