พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 2077

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพิ่มช่องทางการบริจาค เพื่อผู้บริจาคสามารถบริจาคผ่านการแสกน QR Code ในโครงการเติมบุญ