พนักงานกำลังทาสี

       เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อพัฒนา

โรงเรียนและพบปะกับนักเรียนโดยทางคณะผู้จัดกิจกรรมได้มาติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งฝักบัว ทาสีผนังอาคารเรียน

และมอบเคื่องอุปโภค - บริโภค พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารเย็น ให้แก่เด็กๆ

     ในนามคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู นักเรียน ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ และทางโรงเรียนจะนำสิ่งของที่ท่านมอบให้

ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด