เด็กนักเรียนวิ่งจับมือ

Khon Kaen Ultra Run for The Blind 2017
------------------------------------------------------------------------------------
งานวิ่งการกุศลเพื่อมอบเงินให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 03:30 – 14:45 น.

สถานที่ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

----------------------------------------------
สถานที่รับสมัคร : สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

- สมัครออนไลน์ ( ปิดรับสมัคร)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาขามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น วันเวลารับสมัคร : สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

จนถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

----------------------------------------------------------
ค่าสมัครและระยะทางในการวิ่ง : เส้นทางวิ่งรอบบึงแก่นนคร 1 รอบระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

- 4 รอบ (14 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 250 บาท  วิ่งครบได้รับเสื้อ Finisher 14 km. 1 ตัว

------------------------------------------------

- 7 รอบ (24 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 300 บาท วิ่งครบได้รับเสื้อ Finisher 24 km. 1 ตัว

------------------------------------------------

- 10 รอบ (35 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 350 บาท  วิ่งครบได้รับเสื้อ Finisher 35 km. 1 ตัว

------------------------------------------------

- 15 รอบ (52 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 400 บาท วิ่งครบได้รับเสื้อ Finisher 52 km. 1 ตัว

------------------------------------------------

- 20 รอบ (70 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 450 บาท  วิ่งครบได้รับเสื้อ Finisher 70 km. 1 ตัว

------------------------------------------------

- 22 รอบ (77 กิโลเมตร) ทีม 5 คน ค่าสมัคร 1,500 บาท วิ่งครบได้รับเสื้อ Finisher 77 km. 5 ตัว

------------------------------------------------

- VIP วิ่งกี่รอบก็ได้ ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้รับเสื้อร่วมกิจกรรม
------------------------------------------------

กำหนดการปล่อยตัว : เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 04:30 น. เป็นต้นไป (หรือนักวิ่งจะเริ่มวิ่งเวลาไหนก็ได้หลังเวลาปล่อยตัวตามกำหนดการครบทุกระยะ) สิ้นสุดเวลาการวิ่ง 14:30 น. รวมระยะเวลาวิ่ง 10 ชั่วโมง
- 04:30 น. ระยะ 70 กิโลเมตร
- 04:35 น. ระยะ 77 กิโลเมตร (ทีม)
- 04:40 น. ระยะ 52 กิโลเมตร
- 04:45 น. ระยะ 35 กิโลเมตร
- 04:50 น. ระยะ 24 กิโลเมตร
- 04:55 น. ระนะ 14 กิโลเมตร

---------------------------------------------------

รางวัลกิจกรรม : - ถ้วยรางวัลวิ่งได้ระยะทางมากที่สุด ชายและหญิง รวม 2 รางวัล
- ถ้วยแต่งชุดแฟนซี 10 รางวัล
- รางวัลเสื้อ Excellent 52 km. จำนวน 10 ตัว 
(สมัครระยะ 52 km. และวิ่งครบระยะ 52 km. 10 คนแรก)
- รางวัลเสื้อ Excellent 70 km. จำนวน 10 ตัว 
(สมัครระยะ 70 km. และวิ่งครบระยะ 70 km. 10 คนแรก)
--------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น 
อาคาร 2 เลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์, ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-242098 แฟกซ์. 043-243448 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. LINE : cfbtkk