มอบกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ทางสำนักงานมูลนิธิ สาขาขอนแก่นได้จัดกิจกรรมส่งมอบกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยองค์กรการกุศลระหว่างประเทศ Give Children A Choice ได้ระดมทุนและสนับสนุนเงินเพื่อสร้างกำแพงรั้วเพื่อทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุดจากผลกระทบน้ำท่วมปี 2560

          นายโดริ ชิโมดะ ประธานองค์กร Give Children A Choice พร้อมคุณบาบาร่า ชิโมดะ ได้มอบรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น โดยมี นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิสาขาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นายจรัส ผมงาม หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสาขา นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่นักเรียน เป็นผู้รับมอบ