โครงการอบรมอพยพและซ้อมหนีภัย

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ได้จัดทำกิจกรรมโครงการอบรมอพยพและซ้อมหนีไฟ เตรียมความพร้อมและนำมาใช้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง เพื่อให้ครูและเด็กๆได้รู้ทักษะและขั้นตอน