กิจกรรมรับน้อง 2561

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เด็กๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับน้องเพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีนั้นจะต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีคนมากมายหลายหน้า มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี