กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

 ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากสวนสัตว์ขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ได้เข้าไปเรียนรู้ในสวนสัตว์ ซึ่งเด็กๆได้ทราบประเภทของสัตว์ต่างๆ

 และเด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในสวนสัตว์ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆได้มีความสุขกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้น 

ในนามคณะครู นักเรียน บุคลากร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้