เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นและมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(น้ำท่วม) น้ำได้ทะลักเข้ามาโรงเรียน เวลา 19.20 น. โดยทางด้านหลังห้องเก็บของและโรงเก็บรถ ทำให้กำแพงได้พังลงมา และน้ำได้ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว  เป็นเวลา 5 วัน ถึงจะสามารถทำความสะอาดและสามารถเข้ามาภายในโรงเรียนได้ และผลกระทบที่ตามมาหลังน้ำลด คือความเสียหายทางด้านทรัพย์สินซึ่งเป็นมูลค่าที่เป็นจำนวนมาก เช่น ชุดที่นอน อุปกรณ์การเรียน กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เสื้อผ้า เสื้อผ้าของใช้ของเด็กนักเรียนและครู อุปกรณ์ห้องครัว อุปกรณ์ห้องห้องซักรีด โต๊ะทำงาน และรั้วกำแพง ฯลฯ 

ช่องทางการบริจาค http://www.cfbt.or.th/kk/index.php/help-the-blind/donationc/donations-1