เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2560 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกลุ่มบ้านไผ่ และดร.อลงกต ชูแก้ว ได้มีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตออเคสต้า

ณ ห้องประชุมคณะวิศวะร่วมใจ ชั้น 4 อาคาร 50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาขอนแก่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 200,000 บาท 

        ในนามคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ทำให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้น เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถ

ให้ทุกท่านได้เห็นขอขอบคุณผู้ให้โอกาส ได้แก่ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด,บ้านไผ่น่าอยู่,กองทุนวิจัย และอนุรักษ์ช้างไทย,วงออร์เคสตร้าคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย,The one airsoft gun battlefield,Nice smile dental group,โตโยต้า ลิสซิ่ง ไทยแลนส์,หมู่บ้านสุรินดา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น,บริษัท ไทยไปป์อีสาน

จำกัด(ท่อน้ำไทย),บริษัทเกียรติสินโฮลเซล,บริษัท ห้างโอวเปงฮง จำกัด,สถาบันดนตรีเคพีเอ็นเซ็นทรัลขอนแก่น,ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น 2002,โรงเรียนแก่น

นครวิทยาลัย,สมาคมศิษย์เก่า รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์,สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(2559-2561),ชมรมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง), Bike Center,TERMINAL,IT CONNER, THE 1 GOLD&JEWELRY Co,Ltd.,หจก.วิชิตรยนตรกิจขอนแก่น,โรงสีเลียงฮงชัย,บ้านไผ่ลิ้มซินเฮียง,

บริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด,บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด,หมู่บ้าน PS HOME,คุณหมอณรงค์ เดชชัยวัฒนา,พันโทนายแพทย์จิตกานต์ อรรคธรรม,เทศบาลนครขอนแก่น

และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน อาทิเช่น คุณอเล็กซ์ เรนเดล,คุณจินทร์พร จุนเกียรติ