โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

 

เลขที่ 214 อาคาร 1 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ตำบลบ้านเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร: 043-242098,043-239499 ต่อ 21-22

โทรสาร 043-470083

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่การเดินทาง

 แผนที่โรงเรียน