โลโก้มูลนิธิฯ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์

สาขาจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 214 อาคาร 4 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร : 043-242098,043-239499 ต่อ 10-11

โทรสาร : 043-243448

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่การเดินทาง

 แผนที่สำนักงาน