พิมพ์
หมวด: ผู้มอบโอกาส
ฮิต: 289

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย โดย บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทมจำกัด ในนามของ เทสโก้ โลตัสเอ๊กซ์ตร้าสาขาขอนแก่น 2 ได้ดำเนินโครงการ “อาหารดี พี่ให้น้อง” ประจำปี2562/63 โดยการมอบทุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตาบอด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น จากกล่องรับบริจาคของ มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เป็นจำนวนเงิน 69,354.25 บาท ในการนี้ คุณอนงค์ กระอาจน์ ผู้อำนวยการสาขา เทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาขอนแก่น 2 เป็นตัวแทนมอบ โดยมีนายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการและนายภาษิต ภูแต้มนิล ผู้จัดการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบ