1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ อาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... อ่านต่อ...
IMAGE เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า... อ่านต่อ...
IMAGE 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565
  28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกรู ขอน้อมศิรกราน... อ่านต่อ...
  1. จิตอาสาเพื่อน้อง
IMAGE จิตอาสาคณะวิทย มข.
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น้องๆจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์และภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน8 คน... อ่านต่อ...
IMAGE จิตอาสาเพื่อน้อง
วันเสาร์, 27 เมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน 2562 น้องๆจิตอาสา จากคณะสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน... อ่านต่อ...
IMAGE กิจกรรมจิตอาสา กรมทหารราบที่ ๘
วันอังคาร, 23 เมษายน 2562
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 กำลังพลกองประจำการ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชชัย นำโดย ร.ท.สมเกียรติ... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. บทความ
  1. รวมภาพกิจกรรม
  1. ผู้มอบโอกาส
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น้องๆจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์และภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวนคน เดินทางมาทำกิจกรรมจิตอาสาของรายวิชา000145 ภาวะผู้นำและการจัดการ ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น พร้อมนำหนังสือเสียงนิทานมามอบให้น้องนักเรียนตาบอด 

วันที่ 27 เมษายน 2562 น้องๆจิตอาสา จากคณะสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน มาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม โดยการทาสีขอบถนนทางเดินเพื่อน้องๆผู้พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 กำลังพลกองประจำการ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชชัย นำโดย ร.ท.สมเกียรติ อินทรโฉมงาม รอง ผบ.ร้อย ลว./ฝต.ร.๘ ได้นำทหารกองหนุนที่กำลังปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน จำนวน 35 นาย มาทำกิจกรรมจิตอาสา ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น