ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้น้ำได้ลดอย่างต่อเนื่องส่งกลิ่นเน่าเหม็น ตลอดเวลา หากท่านใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ และไม่สามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ ท่านสามารถช่วยเหลือผ่านหมายเลย sms โดยการพิมพ์ B แล้วส่งมาที่ 4649200 ทุกน้ำใจของท่านจะเป็นพลัง เสริมกำลัง ใจให้พวกเราชาวมูลนิธิธรรมมิกะชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือจะบริจาคผ่านบัญชี ผ่านหมายเลขบัญชี ธนาคารกสิกรไทย 109-2-00401-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560