ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2560

สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอด ขอนแก่น

                    สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ขณะนี้ในบริเวณในพื้นที่น้ำท่วมสูงที่ประมาณ 1.30 เมตร ปริมาณสูงกว่าเมือคืนที่ผ่านมาประมาณ 10 เซนติเมตร เด็กๆ ทุกคนปลอดภัย และเพื่อความปลอดภัยทาง จนท.ได้ทำการตัดไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องอาหารสำหรับเด็กๆ ทางผู้บริหาร จัดเป็นอาหารกล่อง เรื่องจากว่าห้องครัวก็ท่วมไม่สามารถประกอบอาหารใดๆ ได้ 

                     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ได้ตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉินขึ้น ที่ปั้มน้ำมัน ปตท.มะลิวัลย์ ร้านอะเมซอน โดยท่านสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของอุปโภค-บริโภค หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

                      ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ หากท่านใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ แล้วไม่สามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ ท่านสามารถช่วยเหลือผ่านหมายเลย sms โดยการพิมพ์ B แล้วส่งมาที่ 4649200 ทุกน้ำใจของท่านจะเป็นพลัง เสริมกำลัง ใจให้พวกเราชาวมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านหมายเลขบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  109-2-00401-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์