เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30  น.  นายนุชากร มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ,หัวหน้าสำนักงาน, ครู , เจ้าหน้าที่ , นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด ,สำนักเสริมสร้างการจ้างงาน, โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น

                 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30  น.  นายนุชากร มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ,หัวหน้าสำนักงาน, ครู , เจ้าหน้าที่ , นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด ,สำนักเสริมสร้างการจ้างงาน, โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30  น.  นายนุชากร มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ,หัวหน้าสำนักงาน, ครู , เจ้าหน้าที่ , นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด ,สำนักเสริมสร้างการจ้างงาน, โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น