ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                         วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) เวลา 14.30 น. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน รวม 50 คน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ