บริจาคออนไลน์

 
 

บัญชีเพื่อรับบริจาค

ชื่อบัญชี  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 424-0-04413-8

ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 109-2-00401-1

หรือ บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยการสแกนผ่าน QR Code

***เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ สอบถามเพิ่มเติม 043-470120

รายละเอียดผู้บริจาค

บริจาคสมทบทุนการดำเนินงาน

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน