ความสำเร็จผมได้เริ่มต้นที่นี่ บุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์

     ข้าพเจ้าเป็นผู้พิการทางสายตาคนหนึ่งที่ได้รับบริการจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทั้งทางวิชาการและชีวิต และยังช่วยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงสิทธิต่างๆของคนพิการทางสายตาอีกด้วย นับเป็นโชคร้ายของข้าพเจ้าที่มีความพิการทางสายตา แต่ก็นับว่าเป็นความโชคดีที่ข้าพเจ้าได้มารู้จักกับมูลนิธิแห่งนี้

     ระยะเวลา 19 ปี มาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ก้าวเข้าสู่โลกมืดและทำความรู้จักกับมูลนิธิ ตอนข้าพเจ้าอายุได้ 7 ปี ข้าพเจ้าได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในระหว่างการเดินทางกลับจากต่างอำเภอ พ่อและน้องสาวของข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนข้าพเจ้าต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไป ซึ่งนำความเสียใจมาสู่ครอบครัวและเครือญาติของข้าพเจ้า ในความโชคร้ายที่ยังมองไม่เห็นทางข้างหน้า บังเอิญมีคนรู้จักมาบอกกับแม่ข้าพเจ้าว่าในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมามีโรงเรียนสอนคนตาบอดซึ่งเป็นสาขาแห่งหนึ่งของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่ของข้าพเจ้าจึงได้นำข้าพเจ้าไปเข้ารับบริการทันที สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากที่สุดในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าและเคยเป็นผู้รับบริการจากมูลนิธิคือ การบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการใช้ไม้เท้านำทางคนตาบอด หลักสูตรการใช้ลูกคิดทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรอักษรเบรลล์ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และอื่นๆ ซึ่งสามารถทำให้ข้าพเจ้านำมาต่อยอดในการศึกษาต่อในโครงการเรียนร่วมกับนักเรียนสายตาปกติได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสระแก้ว ระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและมัธยมปลายที่โรงเรียนบุญวัฒนา ซึ่งเส้นทางการศึกษาของข้าพเจ้าตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการสนับสนุนทางด้านต่างๆจนสามารถทำให้ข้าพเจ้าสามารถสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศได้สำเร็จ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังมีความประทับใจที่ไม่สามารถจะลืมได้ คุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตามีความเมตตาและเป็นกันเองมาก ข้าพเจ้ารู้สึกว่า บุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่เปรี่ยมไปด้วยความรู้และความเอาใจใส่รวมถึงความเข้าใจในตัวของผู้พิการทางสายตา หลายๆครั้งที่ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาที่ข้าพเจ้าเข้าไม่ถึง คุณครูหรือเจ้าหน้าที่ก็จะนำมาแจ้งให้ทราบและทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้ตกหล่นในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ใดๆเลย มากไปกว่านั้น คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องที่ส่งต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นซึ่งนำพาให้ผมได้พบเจอกับเรื่องราวประสบการณ์ใหม่ๆ ทักษะที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน และความสัมพันธ์ความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในมูลนิธิที่ไม่มีวันที่จะแยกออกจากกันได้ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เป็นความประทับใจอย่างเป็นที่สุดและไม่มีวันที่จะลบเลือน

     ปัจจุบันข้าพเจ้าได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก University of Liverpool ในสาขาธุรกิจศึกษาและวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการ ณ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เป็นศิษย์เก่าของมูลนิธิที่จะกลับมาช่วยพัฒนาในความรู้ที่ได้เรียนมา ความประทับใจเหล่านี้จะยังคงอยู่ในความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆจะถูกบันทึกไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ ความรู้ และบุคคลในมูลนิธิแห่งนี้ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอดไป