ขอแสดงความยินดีกับน้องๆผู้พิการทางการเห็น

          ที่สามารถสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ปี พ.ศ. 2561 จำนวน  3 คน  ดังนี้

# กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย

          1.นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ                 สอบได้ลำดับที่  9

# กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา

          1.นายวิชญพงศ์ รวมสุขสวัสดิ์          สอบได้สำดับที่  1

          2.นายพัฒนา คำปิง                        สอบได้ลำดับที่  2