# กิจกรรมซ้อมแผนหนีไฟ  วันที่ 19 กันยายน 2561

          สำนักประสานงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง