เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เราชาวธรรมิกชนได้สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่ง ซึ่งที่ทำให้มีมูลนิธิธรรมิกชนที่เข้มแข็งในปัจจุบัน เพราะท่านคือผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนนั่นเอง "พ่อประหยัด ภูหนองโอง" ความลำบากของท่านในวันนั้นทำให้คนตาบอดรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ แต่มาวันนี้ 9 มิถุนายน 2561 ได้ครบรอบ 100 วันการจากไปแบบไม่มีวันกลับของท่าน เราจะรำลึกถึงท่านเสมอ...

www.youtube.com/watch?v=n9w_DJaG22w