นายมูฮัมหมัดรอมรี มะมา เป็นผู้พิการทางการเห็น อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรสาว มีความประสงค์ที่จะรับการฟื้นฟูจึงได้ติดต่อประสานงานมายังมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านเพื่อนบ้านในเดือนพฤศจิกายน 2560 

       เจ้าหน้าที่โครงการ CBR สาขากรุงเทพมหานคร โดยนายเอกภาพ ลำดวนและนายสมพงษ์ พรไตร ได้ลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพเพื่อวางแผนฟื้นฟู โดยกำหนดให้ นายมูฮัมหมัดรอมรี มะมา ได้รับการฝึกทักษะการเดินทางการใช้ไม้เท้าและทักษะการเดินทางโดยมีผู้นำทาง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ทำให้ปัจจุบัน นายมูฮัมหมัดรอมรี มะมา สามารถเดินทางในบริเวณบ้านและสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ แล้วทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความคิดเชิงบวกในการดำเนินชีวิต ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน