มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

 โดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิธรรมิกชนฯ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

มีเจ้าหน้าที่ DSS  พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน