คุณอิทธิพล ลอยชื่น  ทำงานอยู่ที่  สำนักหนังสือพิมพ์ มติชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจนับ ปัจจุบันสภาพ พิการตาบอดสนิท 1 ข้าง  และค่อยเลือนรางอีกหนึ่งข้าง  สาเหตุมาจากรับประทายยาอัลฟาโชแลม  ซึ่งเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ  ปกติผู้ที่ทานยาชนิดนี้ หลังรับประทานยา ต้องเข้านอน  ห้ามขับรถ ห้ามใช้งานเครื่องจักร หรืองานที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  แต่วันนั้นหลังรับประทานยามีโทรศัพท์ให้ออกไปทำธุระ เมื่อยาออกฤทธิ์  จึงมีอาการวูบหลับ ทำให้ขับรถชนสะพาน มีผลทำให้กะโหลกส่วนหน้าเสียหาย ช่วงทำการรักษา ตาได้บอดสนิทสองข้าง 3 เดือน เดือนที่ 4 ตาข้างซ้ายจึงเห็นภาพเลือนราง  และหนังจากใส่กะโหลกเทียมเพื่อรักษารูปหน้า  และป้องกันเนื้อสมอง ตาข้างที่เห็น จากระดับ 60% ก็เลือนรางลง เหลือ 40% และค่อยเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง    

          จากการสัมภาษณ์ผู้พิการพบว่า ผู้พิการ ได้ไปพบแพทย์ตามเวลานัดทุกครั้ง สามารถนั่งรถมาทำงานเองได้  และเนื่องจากความเลือนรางค่อยๆเพิ่มขึ้น  จึงปัญหาในการเดิน และไม่เคยรับบริการจากหน่วยงานใน  เขาจึงใช้ไม้เท้าพยุงในการช่วยเดินด้วยตัวเอง